Kategorie
3istotne Aktualnosci

Uniwersytet Pedagogiczny świętuje 75 lat

11 maja 2021 roku

„Każdy jubileusz skłania do refleksji i podsumowań. Zastanawiamy się, jakie do tej pory udało się osiągnąć wyniki, jakie sukcesy i efekty zróżnicowanej działalności naukowo-dydaktycznej. Tej refleksji towarzyszy namysł nad kolejnymi celami i zadaniami” – mówił podczas inauguracji Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek.

Uroczystość w auli głównej uniwersytetu poprzedziła Msza Święta w intencji Studentów, Absolwentów i Pracowników Uczelni, która została odprawiona w Kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Zebranych w auli gości – władze wojewódzkie i samorządowe, przedstawicieli świata nauki, kultury – powitał prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego.

„Rok jubileuszowy to w przypadku naszej uczelni także zapoczątkowany kilka miesięcy temu czas zmian strukturalnych. Przechodzimy przez etap, który wiele uczelni polskich ma już ma za sobą, a który pozwoli nam na racjonalne kierowanie uczelnią na każdym szczeblu zarządczym. […] Realizowany plan restrukturyzacyjno-stabilizacyjny pozwoli na polepszenie wyników finansowych uczelni, ale także wykreuje perspektywę rozwoju na najbliższe lata, nie tylko w skali makro – całego Uniwersytetu, ale również mikro – każdej z jego jednostek” – mówił podczas uroczystości Rektor. Jego Magnificencja zaznaczył, że „zmiany na Uczelni, to nie tylko nowa jakość organizacji pracy, ale to także nowe plany dotyczące możliwości poszerzenia dostępności kształcenia dla studentów”. Prof. dr hab. Piotr Borek jednocześnie podkreślił, że „w całym procesie zmian, które przechodzi nasza uczelnia studenci pozostają i pozostaną naszym priorytetem”.

Następnie Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP; Prorektor ds. Studenckich dr Anna Stolińska, prof. UP oraz Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP przekazali informacje o nadanych pracownikom Uczelni odznaczeniach i medalach.

Srebrny Krzyż Zasługi
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP

Brązowy Krzyż Zasługi
mgr Teresa Heichel-Szaran
dr inż. Marcin Piekarczyk

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr hab. Irena Jankowska-Sumara, prof. UP
dr Barbara Nawolska
Krzysztof Sobkowiak
dr Kazimierz Rajchel
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Barbara Zębalska

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
dr Renata Bujakiewicz-Korońska
dr hab. Artur Kubacki, prof. UP
dr Bożena Rożek
dr Lidia Zaręba
dr Mirosława Sajka

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
mgr Joanna Lesiewicz
dr Łukasz Stępień
prof. dr hab. Olga Wasiuta

Medal Uniwersytetu Pedagogicznego
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
prof. dr hab. Marek Buś
prof. dr hab. Halina Cader-Pawłowska
prof. dr hab. Zbigniew Długosz
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr Jan Franczyk
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Kozera
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Skoczowski
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
mgr Ewa Żołnierek
prof. dr hab. Piotr Borek

Odznaka Zasłużony dla Uniwersytetu Pedagogicznego
mgr Antoni Janiczek
dr Marta Karamańska
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr Marek Simlat
mgr inż. Marta Szymańska
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP

Odznaczenia i medale wręczyli Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Serafin, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP.

W Święcie Uczelni uczestniczył również Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda, który wraz z Marszałkiem województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim, przekazał na ręce Rektora nagrodę Polonia Minor dla Uniwersytetu Pedagogicznego. Odznaczenie to przyznawane jest osobom i instytucjom wyróżniającym się w swoich działaniach na rzecz województwa małopolskiego za trwałą, silną, inspirującą obecność w życiu naukowym, edukacyjnym i społecznym Małopolski.

Podczas uroczystości głos zabrali:

  • Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, który złożył gratulacje „wszelkiej pomyślności i sukcesów w pracach naukowo-badawczych. Niech celebrowany dzisiaj jubileusz 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego stanie się nowym impulsem w budowie silnej pozycji Uczelni i godnego podziwu jej dorobku”;
  • Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Jacek Urban, który przekazał list okolicznościowy od Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego;
  • Marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, który życzył aby jubileusz „stał się silnym impulsem do planowania i realizowania z sukcesem planów i marzeń dotyczących rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kolejnych dziesięcioleciach”.

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP przedstawił wybrane adresy okolicznościowe, które otrzymaliśmy w związku z jubileuszem 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego. Listy gratulacyjne nadesłali między innymi: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel; Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jerzy Lis; Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR; Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński; Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski; Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ; Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. AP.

Punktem kulminacyjnym spotkania jubileuszowego była ceremonia nadania tytułów Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Pedagogicznego dwóm znakomitym badaczom historii – prof. dr. hab. Andrzejowi Chwalbie oraz prof. dr. hab. Krzysztofowi Mikulskiemu.

Laudacja na cześć prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby
Laudacja na cześć prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego

Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładów prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby „Uniwersytet Pedagogiczny. Uniwersytet Jagielloński. Żywoty równoległe” oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego „Krakowianie w Polskim Towarzystwie Historycznym”.

Na zakończenie posiedzenia Senatu zabrzmiało Gaudeamus igitur. Uroczystości jubileuszowe zwieńczył koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu Pedagogicznego.

fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto