Patronat

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
objął patronatem główną uroczystość
Jubileuszu 75-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie