Pełna historia

Pełna historia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie został powołany 11 maja 1946 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Kształcił początkowo nauczycieli szkół podstawowych, a od roku 1949 szkół średnich.

Stopniowo budowała się wewnętrzna struktura akademicka – powołano senat, rady wydziałów, rektora, prorektorów i dziekanów. Od 1954 roku Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci otrzymywali tytuł magistra.

Przemiany polityczne roku 1956 sprawiły, że Uczelnia otrzymała znaczną autonomię i po raz pierwszy dokonano autonomicznego wyboru Rektora, został nim prof. dr Wincenty Danek. W kolejnych latach nastąpił dynamiczny rozwój krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, która w środowisku oświatowym zyskała powszechnie opinię Uczelni przygotowującej wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Od roku akademickiego 1958/1959 kształconych w cyklu 5-letnim.

W 1959 roku Uczelnia otrzymała prawa nadawania stopnia naukowego doktora, a w 1967 roku prawo do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych. W 1973 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. Wraz ze zmianami ustrojowymi zmieniała się i Uczelnia, od 1999 roku działająca pod nazwą Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a od 2008 roku jako Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów. W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa jego struktury organizacyjnej, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na pięciu Wydziałach: Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Nauk Społecznych, Pedagogiki i Psychologii, Sztuki.

Uroczystości

14 X – Dzień Edukacji Narodowej (rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej)

11 V – Święto Uczelni (ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej)

1946

Powołanie

powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
1954

Status szkoły wyższej

Uczelnia uzyskała status szkoły wyższej, w której studia trwały 4 lata, a absolwenci otrzymywali tytuł magistra
1973

Otrzymanie imienia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej
1999

Zmiana nazwy

zmiana nazwy na Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
2008

Przemianowanie

Wraz ze zmianami ustrojowymi zmieniała się i Uczelnia, w 2008 roku została przemianowana na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
2020

Obecnie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym