Uniwersytet dziś

Uniwersytet dziś

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to nowoczesna uczelnia z bogatą historią i tradycją kształcenia profesjonalnej kadry dla placówek oświatowych w całym kraju. Prowadzimy badania nie tylko z zakresu pedagogiki i psychologii, ale specjalizujemy się również w naukach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych, a także w dziedzinie sztuki.

Inwestujemy w rozwój kadry naukowej

Co roku w ramach własnej działalności naukowej pracownicy badawczo-dydaktyczni realizują około 1000 projektów i przedsięwzięć naukowych finansowanych z funduszy Uczelni. Wspieramy wykładowców przystępujących do konkursów o finansowanie projektów badawczych do zewnętrznych instytucji takich jak: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska, Fundacja im. Aleksandra von Humboldta, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, Fundusz Wyszehradzki.

Zachęcamy studentów, doktorantów i pracowników do poszerzania kompetencji kulturowych i językowych

Obecnie współpracujemy z 217 uniwersytetami w ramach programu Erasmus+. Są wśród nich uczelnie ze wszystkich krajów członkowskich i stowarzyszonych Unii Europejskiej, a także z Albanii, Armenii, Białorusi, Gruzji, Indii, Iranu, Izraela, Jordanii, Kambodży, Kazachstanu, Meksyku, Mołdawii, Rosji, RPA, Salwadoru, Ugandy, USA, Uzbekistanu i Wietnamu. Umów o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej podpisanych jest ponad 100, a z sześcioma z tych uniwersytetów partnerskich prowadzimy wspólne studia w ramach programu podwójny dyplom – Univerzita Karlova (Praga, Czechy) Université Grenoble-Alpes (Grenoble, Francja), École supérieure d’art des Pyrénées (Pau, Francja), Moscow State Pedagogical University (Moskwa, Rosja), Oles Honchar Dnipro National University (Dnipro, Ukraina), National Pedagogical Dragomanov University (Kijów, Ukraina).

Kształcimy przez całe życie

Oprócz uczenia studentów, prowadzimy Uniwersytet Dzieci i Rodziców, Uniwersytet Drugiego Wieku oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Proponujemy studia podyplomowe, aby nasi absolwenci mogli rozwijać nowe kompetencje, uczyć się szukać informacji i zawsze znajdować satysfakcjonujące miejsce na rynku pracy. Proponujemy studia doktorskie, aby rozwijać naukę oraz przygotować kolejne pokolenia badaczy do prowadzenia rzetelnych dociekań oraz pracy dydaktycznej ze studentem.

Popularyzujemy naukę

Dzięki aktywności naszych wykładowców każdego roku w Uczelni jest realizowanych około 60 projektów naukowych, a w efekcie prowadzonych badań powstaje blisko 3500 publikacji naukowych rocznie. Uniwersytet posiada własne obserwatorium astronomiczne na szczycie Suhory w Gorczańskim Parku Narodowym. Uczymy o historii mieszkańców Rzeczypospolitej w jej obecnych i byłych granicach, poddanych przymusowym migracjom od czasów Konfederacji Barskiej do represji komunistycznych. Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP utrwalają wspomnienia świadków historii, a filmy i publikacje udostępniają szerokiemu gronu odbiorców. Prowadzą również zajęcia edukacyjne i tworzą wystawy, aby rozpowszechniać wiedzę na ten temat wśród młodzieży szkolnej, studentów oraz społeczności lokalnych.

Łączymy teorię z praktyką

Powołaliśmy i rozwijamy Regionalną Sieć Współpracy Szkół Ćwiczeń, aby jeszcze lepiej przygotować naszych studentów do pracy w placówkach oświatowych. Dbamy o rozwijanie przedsiębiorczości u młodych ludzi już podczas studiów, dlatego pomagamy im poznać ich predyspozycje dzięki profesjonalnym narzędziom psychometrycznym używanym przez naszych doradców zawodowych. Zachęcamy studentów do udziału w targach pracy czy szkoleniach prowadzonych przez ekspertów z wielu dziedzin. Włączamy młodych ludzi w organizację konferencji i warsztatów, aby mogli nabyć wiedzę z danej dziedziny i nauczyć się współpracy w zespole, odpowiedzialności i organizacji siebie w czasie.

Otwieramy się na nowe możliwości i inwestujemy w kreatywne rozwiązania

Działamy w obszarach nowych technologii, mediów i szeroko pojętej sztuki. Kształcimy w formie e-learningu, utworzyliśmy Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej, które ma służyć do realizacji kursów zawodowych, przygotowujących studentów specjalności nauczycielskiej do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela geografii oraz przyrody. Jest to jedyna w Polsce pracownia, która symuluje naturalne – ale w wyższym standardzie niż w typowej szkole – warunki szkolne. Realizujemy wiele projektów partnerskich, w tym Małopolską Chmurę Edukacyjną – innowacyjną propozycję przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Powołaliśmy Centrum Badań i Innowacji „In-Lab”, aby świadczyć usługi komercyjne, prowadzić badania społeczne i przemysłowe oraz realizować prace rozwojowe i projekty wzornicze. Stworzyliśmy projekt „Design, kultura, nowe media – odnawianie dawnej szkoły rzemiosł na krakowskim Kazimierzu”. Dzięki przebudowie i adaptacji istniejącego budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Podbrzezie 3 w Krakowie, dawnej Żydowskiej Szkole Rzemiosł, pełniącego obecnie funkcję obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w miejsce, w którym łączone będą funkcje społeczne i edukacyjne. Współtworzyliśmy Festiwal Nauki i Sztuki wspólnie ze wszystkimi uczelniami z Krakowa. Chętnie korzystamy z potencjału miasta i regionu oraz sieci kontaktów tworzonych przez naszych naukowców i pracowników administracyjnych, aby wzbogacać ofertę edukacyjną i wpływać na pozytywne zmiany w otoczeniu.

Dzięki tym wszystkim elementom, z najnowszych badań przeprowadzonych przez Biuro Współpracy z Absolwentami UP wynika, że aż 84% ankietowanych poleca studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.